KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
OFFICIELE BERICHTEN - zondag 16 december 2018

 inzake voorgaande officiële berichten kan U terecht in het archief van de nieuwsbrieven SKOOR.

OFFICIELE BERICHTEN      (16.12.2018)

AANPASSING LIGGING THUISTERREIN VAN VK GEEL ZWART 89 (3B).
Terreinen Ponderosa -  Monnikenhofstraat 277 2040 Berendrecht.    
Wegwijzer is hetzelfde.


KLEUREN
Kloosterstraat A (1) : rode trui , rode broek
Amber D (4A) : donkerblauwe trui
FC Chossel Sport (3C) : rode trui , witte broek
FC Airconsult (3C) : blauwe trui met witte mouw, witte broek


KALENDERAANPASSINGEN
Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) worden vanaf heden gespeeld  op de terreinen van KVK  Hingene om 14.00 !
                                                  Wegwijzer:
KVK Hingene  Groenstraat 3  2880  Hingene
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. (4B) starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA (3B) starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 !  (ipv. 15.30) 

BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje, 
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan (geen kunstgras)


AANPASSINGEN
22.12.18

1ste afd. : HOUTBEURS A – BENNE A 15.00
2de afd. A : ADEC METAL EDEGEM - FC BAR SALON om 15.00
                   KADDISH - EXCELSIOR 81  12.00   terrein Fort Merksem  (zie VC De Kroon)
3de afd. B : SIFRA - VOORCED     13.45
3e afd. C : F.C. MANHATTAN UNITED - FC CHOSSEL SPORT om 13.00
                 ELITE ATHLETIC - METROPOOL UNITED    12.00
4de afd. A : DE KROON VC – DEN DERDE HELFT    15.00
                  D.O.V.O. - FC KIEL 2     15.00
                 GOOMA UNITED - SCHOTEN PARK RANGERS  15.00
05.01.19
Eventueel los uitgestelde wedstrijden.

12.01.19
1ste afd. :
MUTEA - CLUB BP    14.00
3de afd. B : THE RAPIDO’S – BRISTOL BOYS  13.00
4de afd. A : FC KIEL 2 - D.O.V.O.    15.00
                  THE D-C BOYS - BENNE B   15.00 ipv. 13.00

19.01.19
1de afd.     : KLOOSTERSTRAAT A - A.S. BELLE VUE  15.30

2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B -  VISBOYS    13.30 
                    CAFE CAFE – LAS MANAS      15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C :  ELITE ATHLETIC - DE KLINKAERT    12.00
4de afd. A : DE KROON VC - GOOMA UNITED     15.00
                 
D.O.V.O. – DEN DERDE HELFT op STABELINO    15.00
4de afd. B : PAGODE UTD - KON. ALOYSIUS S.C.     15.00

26.01.19
1STE
afd. : MUTEA - AMBER    14.00

02.02.19
2de afd. C : CAFE CAFE - LOKOMOTIV ALTREX     15.00   terrein SR Reet (zie Swinchester Utd.)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - FC CHOSSEL SPORT  12.00

09.02.19
1STEafd. : MUTEA - NONKEL JAN  14.00

16.02.19
2de afd. C : CAFE CAFE - OLYMPIA SPORT    15.00   terrein SR Reet (zie Swinchester Utd.) 
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL    12.00
4de afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND      12.30

 


VIDAM
Secretaris : Aerts Christophe Constant Joossenslei 34/2 2970 ‘s Gravenwezel
Gsm : 0477/514476 Mail : christopheaerts@gmail.com

BRIK PELE
Secretariaat : Guisson Cedric Lentelei 67 2650 Edegem Tel. 03/288 49 06
Verantwoordelijke Guisson Cedric Tel. 03/288 49 06 – GSM 0476 757 234
Email : cedric.guisson@hotmail.com

LOKOMOTIV ALTREX
Naam verantwoordelijke : Paul De Witte Gsm verantwoordelijke : 0473/693553
Terrein : Excelsior Puurs B

RACING GOBI
Nieuw adres secretariaat : Jozef Jennestraat 37 – 2900 Schoten

ALGEMENE WERKING
Wij willen nogmaals vragen aan de clubs alle brief- en mailverkeer te laten gaan via
DE SECRETARIS van de club ! Hij is ons ENIGE aanspreekpunt ! !
Het is geen optie dat spelers mails met vragen en dergelijke naar onze bestuursleden sturen.

WEDSTRIJDBLAD
Wij willen beklemtonen dat het wedstrijdblad dient afgetekend te worden door een persoon,
die op het wedstrijdblad staat genoteerd met een officiële functie.
Deze persoon moet ZEER GRONDIG het wedstrijdblad nakijken i.p.v. dit ‘klakkeloos’ af te tekenen, zoals in de meeste gevallen is gebeurd !
Eens het wedstrijdblad afgetekend is verklaart men zich akkoord met ALLES (!) wat op het wedstrijdblad vermeld staat.
Eventueel verkeerd genoteerde kaarten van spelers en boeten kunnen en zullen dan niet meer aangepast worden, zonder verdere discussie !

ADMINISTRATIEVE AANPASSINGEN
THUISTERREIN PANDA Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld

Komende van de August van de Wielelei op de linkerkant van de Ruggeveldlaan even voorbij de voormalige ijspiste en de
rollerskatebaan. Komende van de Herentalsebaan / Boterlaarbaan op de rechterzijde van de Ruggeveldlaan juist voor de rollerskatebaan en ijspiste. Zie zuil A (rood).

PARK GROOT SCHIJN
PANDA, MOLLY BLOOMS, AC DE HEIDE, HOUTBEURS B
Vanaf heden is er een camera in werking op het Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld !
Indien je toch binnen rijdt met uw wagen (wat trouwens verboden is) krijgt U een gasboete
van €55. Het is al geruime tijd verboden om binnen het park naar de accommodaties te rijden met de wagen. Vanaf heden zal de
politie en overheid op regelmatige basis controles uitvoeren en bestraffen indien nodig. Het park is gelegen in een autovrije zone.


AANPASSINGEN REGLEMENTEN
Reeds aangepast 

Art. 7, Art. 21/F, Art. 39, Art.49/C, Art.50/C, Art. 58, Art. 72/B, Art. 74/F, Art. 82/A, Art.166 


Recente aanpassingen

7. OVERNAME SCHORSINGEN DOOR ANDERE VERBONDEN

Art. 115.  De schorsingen vanaf zes speeldagen uitgesproken door KAVVV&FEDES Minivoetbal, Voetbal Vlaams Brabant/Oost Vlaanderen en door andere Federaties o.a. VVV, KBVB enz … worden overgenomen door de afdeling Voetbal Antwerpen. De betrokken club zal in kennis gesteld worden via een officieel schrijven van zodra de schorsing onze federatie bereikt.

De schorsing van betrokken speler gaat in vanaf het ogenblik dat de club ons schrijven ontvangen heeft. De schorsing zal tevens verschijnen in het officiële orgaan Skoor.

Art.116 . Schorsingen van zes speeldagen en meer, uitgesproken door het Onderzoekscomité of het Beroepscomité van de Afdeling Voetbal Antwerpen worden aan de onder art.115 opgesomde federaties meegedeeld, alwaar deze sancties mogelijk van kracht zullen zijn.

Art. 117. Indien een speler, aangesloten bij ons Verbond, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd of tornooi, ingericht door de KAVVV&FEDES of vreemd aan de KAVVV&FEDES, doch onder auspiciën en met medewerking van één der hierboven verbonden, wordt uitgesloten, dan zal deze speler verschijnen voor het Onderzoekscomité van onze Federatie.

Art.96/B Het Onderzoekscomité is bij machte om, in verband met uitsluitingen voor sommige vergrijpen, een onmiddellijke uitspraak te doen. Betrokken club en speler(s) dienen NIET te verschijnen voor het Onderzoekscomité en de clubsecretaris zal hiervan schriftelijk verwittigd worden. Een retributie van € 15 zal niettemin steeds aangerekend worden.

Tegen een onmiddellijke uitspraak kan men in beroep gaan zoals voorzien in artikel 110.

Art. 110 Het indienen van een beroep is onderworpen aan de volgende toepassingsmodaliteiten:

a) binnen de drie dagen na het verschijnen van de door het Onderzoekscomité uitgesproken straffen op de website dient men bezwaar aan te tekenen door middel van een eenvoudig telefonisch verzoek, onmiddellijk gevolgd door een bevestiging via mail (met de motivatie) aan de Voorzitter van het Beroepscomité waarin men te kennen geeft in beroep te willen gaan tegen de uitgesproken sanctie.

b) gelijktijdig een bedrag van € 100 storten op de bankrekening IBAN: BE80 2200 9433 6677 van de KAVVV&FEDES met vermelding van de clubnaam gevolgd door ‘beroep en datum van verstuurde mail’;

c) in de mail moet melding gemaakt worden dat de borgsom gestort werd door opgave van de datum van storting of overschrijving met vermelding van het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder;

d) de mail moet op een duidelijke wijze aangehaald worden om welke reden men in beroep wenst te gaan;

e) de mail dient verplicht gestuurd te worden door de clubvoorzitter en/of secretaris.

f) indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd zal het beroep onontvankelijk verklaard worden.

NIEUWE AANPASSING.
Art. 82/A Als alle formaliteiten vervult zijn zal de afgevaardigde van de thuisploeg met zijn smartphone een duidelijk leesbare foto maken van zowel het wedstrijdblad van zijn ploeg als dat van de tegenstrever (2 aparte foto’s) en dit digitaal versturen volgens de hiervoor afgesproken procedure. Indien de afgevaardigde verzuimt dit te doen en/of de foto niet leesbaar is zal een boete aangerekend worden van € 50. (Al het overige van art. 82 blijft ongewijzigd.)


SPEELDATA SEIZOEN 2018/2019.
22 december 2018 :  los uitgestelde wedstrijden
29 december 2018 : VRIJ
05 januari 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
12 januari 2019 : 17de speeldag
19 januari 2019 : 18de speeldag
26 januari 2019 : 19de speeldag
02 februari 2019 : 20ste speeldag
09 februari 2019 : 21ste speeldag
16 februari 2019 : 22ste speeldag
23 februari 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG  (mogelijk los uitgestelde speeldag)
02 maart 2019 : VRIJ (Krokus)
09 maart 2019 : VRIJ (Krokus)
16 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
23 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
30 maart 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)
06 april 2019 : GEEN VRIJE SPEELDAG (mogelijk globaal uitgestelde speeldag)