KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS AFDELING VOETBAL ANTWERPEN
ONDERZOEKSCOMITE - maandag 15 oktober 2018

ONDERZOEKSCOMITE

2de zitting seizoen 2018 - 2019 d.d. 15.10.2018

A) VAN AMBTSWEGE

Wedstrijd in 2de afdeling A : Kaddish – Excelsior 81 (dd. 29.09.2018)

Wedstrijd vroegtijdig stopgezet : Te herspelen op een nader te bepalen datum

B) SCHORSINGEN

Voor 5 (vijf) off. wedstrijden vanaf 27.10.18

ONGEWETTIGD AFWEZIG :

PERALTA GONZALEZ Anthony (Nonkel Jan) art.135/C

Voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 27.10.18

WALTER Zico (Racing Gobi) art.135/C

Voor 3 (drie) off. wedstrijden vanaf 27.10.18

TALLAL Abdollah (Racing Gobi) art.130

DE OLIVEIRA WELLINGTON Filipe (Nonkel Jan) art.135/B

Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 27.10.18

EL YAHYAOUI Youssef (Umicore) art.135/B

WILS Tim (Eskakorn) art.131

SARRAJ Moussa (Umicore) art.135/B

TALLAL Mohamed (Racing Gobi) art.130

VANHOOREWEGHE Bart (Schonenberg) art.131

Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 27.10.18

SHELEST Michail (Chossel Sport) art.133/A

ONGEWETTIGD AFWEZIG :

MARIVOET Nico (Dee Bee) art.133/A

C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN

Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 27.10.18

VOLLERO Vincenzo (Excelsor 81) art.130

D) ANDERE UITSPRAKEN

Niets weerhouden tegen :

KILINC Mehmet (Kaddish)

MILOVANOVIC Petar (Excelsior 81)

Zéér strenge blaam voor houding van spelers en supporters van Nonkel Jan